Utstilling

Stålinstallasjonspunkter(1) Friksjonskoeffisient: hvor F er prøvens kraft for å produsere den første slipen målt ved anti-slip testen, nf er antall friksjonsoverflater, og summen av de målte verdiene av tilspenningskraften av høy styrke Bolter tilsvarende F.

(2) Momentkoeffisient: hvor d er den nominelle diameteren (mm) av høystyrkeboltene, M er det påførte dreiemomentverdien (NM), og P er boltens forspenning. 10,9 høyfaste store heksebolter må sørge for at momentkoeffisienten K er gjennomsnittlig på 0,110 ~ 0,150. Standardavviket skal være mindre enn eller lik 0,010.

(3) begynnelsen av momentet: For å redusere boltene under prosessen med stålplatedeformasjon, kan det brukes til å redusere den andre tilspenningen for å stramme samspillet mellom boltene. Høystyrkebolter for første gang den første vridningen, slik at aksialkraften skal nå den normale aksiale kraften på 60% til 80%.

(4) sluttmoment: høystyrkebolter siste tiltrekkingsmoment for sluttmoment. Med tanke på tapet av forskjellige forspenninger er det endelige dreiemoment generelt 5% til 10% større enn dreiemomentet beregnet av designforspenningen.